• STYLE ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • (+30) 229 402 3127
  • (+30) 697 4356799

Όροι Ενοικίασης

Όροι και Προυποθέσεις

Ελάχιστος χρόνος: Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης θεωρείται η μία μέρα (24 ώρες). Μετά την λήξη της συμφωνηθείσας μίσθωσης, η STYLE RENTALS επιτρέπει στον ενοικιαστή μια περίοδο χάριτος για την επιστροφή του αυτοκινήτου έως 29 λεπτά χωρίς καμιά επιβάρυνση. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου χάρητος ο ενοικιαστής θα χρεώνεται κατ’ ελάχιστον με το κόστος μιας επιπλέον ημέρας. Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου νωρίτερα από την ημερομηνία της κράτησης δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων.


Ηλικία Οδηγού: Οι οδηγοί των αυτοκινήτων πρέπει να είναι άνω των 21 ετών, να μην υπερβαίνουν το 70ο έτος ηλικίας και να κατέχουν Ελληνική ή ευρωπαϊκή ή  διεθνή άδεια οδήγησης για διάστημα τουλάχιστον 3 έτη.

 
Απαραίτητα Έγγραφα: Κατά την ενοικίαση του αυτοκινήτου απαιτείται η πρωτότυπη άδεια οδήγησης των οδηγών, ταυτότητα ή διαβατήριο και η προσωπική πιστωτική κάρτα ενός τουλάχιστον εκ των οδηγών (η CASH CARD δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγγυητική κάρτα αλλά μόνο για την πληρωμή της ενοικίασης). Η STYLE RENTALS δεν είναι υπεύθυνη για την νομιμότητα των παραπάνω εγγράφων.


Παραλαβή – Παράδοση του Αυτοκινήτου: Όλα τα οχήματα της STYLE RENTALS βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου, το όχημα πρέπει να ελέγχεται από τον ενοικιαστή και το υπεύθυνο του γραφείου για τυχόν ζημιές (εσωτερικά & εξωτερικά, κατάσταση των ελαστικών, επιπλέον εξοπλισμός). Όλα αναγράφονται αναλυτικά στο συμβόλαιο το οποίο υπογράφεται από τον ενοικιαστή κατά την παραλαβή. Κατά την παράδοση του αυτοκινήτου ελέγχεται ξανά η κατάσταση του οχήματος για τυχόν διαφοροποιήσεις.


Συντήρηση: Η περιοδική συντήρηση των αυτοκινήτων παρέχετε από την STYLE RENTALS σε πιστοποιημένα κέντρα επισκευής. Τα ελαστικά των αυτοκινήτων αντικαθιστώνται σε τακτά διαστήματα λόγω φυσικής φθοράς. Ζημιές λόγω κακής χρήσης του αυτοκινήτου (π.χ. καταστροφή ελαστικού από πεζοδρόμιο, λακκούβα κλπ) βαρύνουν τον ενοικιαστή. Απαγορεύεται ρητώς η αυτόβουλη και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση επισκευή του οχήματος από τον ενοικιαστή.


Ελάχιστα χιλιόμετρα χρέωσης: Σε όλες τις ενοικιάσεις υπάρχει χιλιομετρική χρέωση εξαρτώμενη από τα διανυθέντα χιλιόμετρα, με ελάχιστη επιβάρυνση 100 χιλιομέτρων την ημέρα. Εφόσον το όχημα έχει ξεπεράσει το χιλιομετρικό περιορισμό χρεώνεται με 0,20€ ευρώ ανά επιπλέον χιλιόμετρο. Σε περίπτωση όπου υπάρξει ειδική συμφωνία απεριόριστης χιλιομετρικής χρήσης αυτό αναφέρεται ρητά στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο.


Πρόστιμα από τροχαίες ή άλλες παραβάσεις: Βαρύνουν αποκλειστικά τον ενοικιαστή ο οποίος οφείλει να ενημερώσει άμεσα την STYLE RENTALS.


Χρήση του Οχήματος: Το όχημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από τον ενοικιαστή το όνομα του οποίου αναγράφεται ως οδηγός στο μισθωτήριο συμβόλαιο σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού κράτους. Το όχημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για νόμιμες χρήσεις και απαγορεύεται η χρήση του  1) για συμμετοχή ή παρακολούθηση αγώνων 2) για εκμίσθωση του οχήματος από τον ενοικιαστή σε τρίτους 3) για την ρυμούλκηση οχημάτων ή άλλων αντικειμένων4) για την μεταφορά ή μετακίνηση βαρέων αντικειμένων 5) για την μεταφορά αντικειμένων όπου η κατοχή ή η μεταφορά τους απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας 6) εάν ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή οποιαδήποτε ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης του. Η STYLE RENTALS διατηρεί το δικαίωμα ακινητοποίησης του οχήματος εάν το όχημα δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα παραπάνω.


Ασφάλεια: Όλα τα οχήματα καλύπτονται καλύπτονται ασφαλιστικά προς τρίτους για θάνατο και    σωματικές βλάβες (εξαιρούνται ο οδηγός και οι επιβάτες) καθώς και υλικές ζημιές προς τρίτους.

 

Προαιρετικές Ασφαλιστικές Καλύψεις:

Ιδίων Ζημιών
– CollisionDamageWaiver  (CDW): Κάλυψη του μισθωμένου αυτοκινήτου με συμμετοχή του Μισθωτή 600€ ευρώ για τις κατηγορίες A, B, C, D. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες η συμμετοχή είναι στα 1.000€ ευρώ. Ο ενοικιαστής καταβάλει ημερησίως 5€ ευρώ για τις κατηγορίες A, B, C, D και 10€ ευρώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Εξαιρούνται ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, στα κρύσταλλα, στα ελαστικά, και στο συστήματα σύμπλεξης του αυτοκινήτου.

Ασφάλεια Κλοπής – Theft Protection (TP): Η κάλυψη εάν γίνει αποδεκτή από την STYLE RENTALS, απαλλάσσει των ενοικιαστή από κάθε οικονομική ευθύνη για Ολική ή Μερική κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκίνητου εφόσον ο ενοικιαστής καταβάλει ημερησίως το ποσό των 10,00€ ευρώ για τις κατηγορίες A, B, C, D  και 15,00€ ευρώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Δεν καλύπτει την κλοπή προσωπικών αντικειμένων.

Το κόστος της εκάστοτε ζημιάς κοστολογείται από πραγματογνώμονα και σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο που ορίζει αποκλειστικά η STYLE RENTALS.


Έξοδα Φακέλου Ατυχήματος: Ο οδηγός χρεώνεται 20€ ευρώ σε περίπτωση ατυχήματος, υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

Τροχαία Ατυχήματα: Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της μίσθωσης συμβεί ατύχημα, ο οδηγός πρέπει, εφόσον είναι σε θέση, να φροντίσει για την δική του ασφάλεια και την ασφάλεια των επιβατών. Στη συνέχεια πρέπει να ενημερώσει την STYLE RENTALS και την Αστυνομία. Σε περίπτωση που δεν επιληφθεί τροχαία, ο οδηγός θα πρέπει να σημειώσει απαραίτητα τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος με το οποίο ήρθε σε επαφή, το ονοματεπώνυμο του οδηγού, το τηλέφωνό του και την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει το άλλο αυτοκίνητο και να ενημερωθεί άμεσα ο υπεύθυνος της STYLE RENTALS ώστε να διευθετηθεί η ζημιά. Σε περίπτωση ατυχήματος με ελαφρές υλικές ζημιές, ο οδηγός μπορεί κατά την κρίση του να αποφασίσει ότι είναι ασφαλές να συνεχίσει το ταξίδι του, ή να ζητήσει αντικατάσταση του οχήματος.


Μηχανικές Βλάβες: Τα αυτοκίνητα της STYLE RENTALS είναι καινούργια και παραδίδονται σε άριστη κατάσταση. Όλα τα αυτοκίνητα της είναι καλυμμένα με οδική βοήθεια. Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ο οδηγός καλεί τις εργάσιμες ώρες (08:00 - 21:00) την STYLE RENTALS η οποία στέλνει οδική βοήθεια προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση της βλάβης. Εάν η βλάβη είναι άμεσα επισκευάσιμη, τότε, η οδική βοήθεια την αποκαθιστά και συνεχίζεται η μίσθωση. Εάν η βλάβη είναι σοβαρή, η STYLE RENTALSCARRENTAL αποστέλλει αυτοκίνητο προς αντικατάσταση του αρχικά μισθωμένου αυτοκινήτου στον ενοικιαστή. Τις μη εργάσιμες ώρες (21:00 - 08:00) ο ενοικιαστής απευθύνεται στην οδική βοήθεια και εάν είναι αναγκαία η αντικατάσταση του οχήματος γίνεται την επομένη το πρωί. Ο χρόνος αντικατάστασης του αυτοκινήτου εξαρτάται από την απόσταση σχετικά με τον πλησιέστερο σταθμό. Συνήθως ο χρόνος που απαιτείται δεν ξεπερνά τις 4-5 ώρες.


Απώλεια ή φθορά κλειδιών: Τα κλειδιά όλων των αυτοκινήτων της STYLE RENTALS είναι immobilizer. Για κάθε όχημα υπάρχει ένα αντίγραφο κλειδιού. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής χάσει το κλειδί πρέπει να ενημερώσει αμέσως το γραφείο της STYLE RENTALS όπου έκανε την ενοικίαση προκειμένου να αποσταλεί εφεδρικό, χωρίς να προσπαθήσει με οποιοδήποτε τρόπο να θέσει σε λειτουργία το όχημα. Η αποστολή του εφεδρικού κλειδιού καθώς και η κατασκευή του νέου κλειδιού βαρύνει τον ενοικιαστή.


Επιτρεπόμενες Διαδρομές: Το όχημα επιτρέπεται να κινείται αποκλειστικά σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος να κινείται σε δρόμους όπου δεν θα δημιουργήσουν ζημιές στο όχημα. Εάν το όχημα ακινητοποιηθεί ή προκληθεί ατύχημα λόγου του κακού οδικού δικτύου τότε δεν καλύπτεται από καμία ασφάλεια (C.D.W κλπ.) και βαραίνει αποκλειστικά τον ενοικιαστή.


Οδική Βοήθεια: Παρέχεται οδική βοήθεια στο μισθωμένο αυτοκίνητο σε περίπτωση ατυχήματος. Εξαιρείται εάν το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε από έλλειψη καυσίμων, κακή χρήση του οχήματος, ζημιά στα ελαστικά και από ατύχημα-βλάβη σε εκτός ασφαλτοστρωμένου δρόμου. Στις παραπάνω περιπτώσεις το κόστος της οδικής βοήθειας βαραίνει αποκλειστικά τον ενοικιαστή.

 

Προαιρετικός Εξοπλισμός / Λοιπές Χρεώσεις:

GPSNavigation (GPS): Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση, ημερήσια χρέωση 5€ ευρώ.
Παιδικό ή βρεφικό κάθισμα – ChildSeat, BabySeat (CS, BS): Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση, ημερήσια χρέωση 5€ ευρώ.
Πρόσθετος οδηγός – AddDriver (ADD): Ημερήσια χρέωση 5€ ευρώ.
Αντιολισθητικές αλυσίδες – Snow Chains (SC): Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση, ημερήσια χρέωση 5€ ευρώ.
Σχάρα οροφής – LuggageRack (LR): Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση, ημερήσια χρέωση 5€ ευρώ.
Παράδοση / Παραλαβή εκτός γραφείου ενοικίασης –Delivery / Collection (DEL, COL): Διατίθενται μόνο μετά από συνεννόηση με ο γραφείο όπου έγινε η κράτηση. Χρέωση 10€ ευρώ εντός της ίδιας πόλης (αεροδρόμιο, λιμάνι, τελωνείο, ξενοδοχείο) αι 0,50€ ευρώ ανά χιλιόμετρο εκτός πόλεως.
Παραλαβή σε διαφορετικό γραφείο της εταιρείας STYLE RENTALS από αυτό που έγινε η παράδοση: Διατίθενται μόνο μετά από συνεννόηση με το γραφείο όπου έγινε η κράτηση. Χρέωση 30€ ευρώ.
Παράδοση εκτός ωρών λειτουργίας γραφείου ενοικίασης (NDL): Χρέωση 30€ ευρώ. (Ώρες Λειτουργίας γραφείου Μυτιλήνης: Δευτέρα – Σάββατο 8:00 - 22:00, Κυριακή 9:00 – 21:00), Ισχύει διαφορετικό ωράριο για το γραφείο της Ερεσού και του Σιγρίου και διαφοροποιείται ανά εποχή.
Εξυπηρέτηση Καυσίμων – RefuelingServiceCharge (FC): Διατίθενται μόνο μετά από συνεννόηση με το γραφείο όπου έγινε η ράτηση. Χρέωση 10€ ευρώ

 

Έξοδα καυσίμων: Σε περίπτωση που το όχημα κατά την επιστροφή δεν έχει την ίδια ποσότητα καυσίμων που έχει κατά την παραλαβή θα υπάρξει χρέωση για την αναπλήρωση αυτών. Θα υπάρξει και χρέωση (εξυπηρέτησης καυσίμων - FC) ίση με 10€ ευρώ.


Φόρτωση σε μεταφορικά μέσα: Απαιτείτε έγγραφη έγκριση της εταιρείας και υπάρχει ειδική χρέωση για την ειδική ασφαλιστική κάλυψη.


Ενοικίαση εκτός Συνόρων: Απαγορεύεται η μετακίνηση του αυτοκινήτου εκτός συνόρων χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας και υπάρχει ειδική χρέωση για την ειδική ασφαλιστική κάλυψη. Δεν ισχύουν οι ασφαλιστικές καλύψεις C.D.W και T.P εκτός συνόρων και απαιτείται η έκδοση πράσινης κάρτας από την ασφαλιστική εταιρεία.


Αλλαγές τύπου Αυτοκινήτου: Η STYLE RENTALS διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης ή μεγαλύτερης κατηγορίας.


Στοιχεία Πιστωτικής κάρτας: Η Πιστωτική Κάρτα που θα χρησιμοποιήσει ο ενοικιαστής, για την εξόφληση των υπηρεσιών της STYLE RENTALS χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. H STYLE RENTALS δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

Όροι: Οι όροι και οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση κατά την κρίση της STYLE RENTALS. Η STYLE RENTALS διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει δωρεάν κάποιες από τις υπηρεσίες κατόπιν προσφορών ή συμφωνιών με τον ενοικιαστή.